Posted on

חנות רשמית למוצרי Aunky

חברת Aukey (אוקי) מתמקדת בעיקר בתחום המטענים. לחברה מבחר גדול מאוד של מוצרי טעינה כמו שנאים עם מספר רב של יציאות USB, מטענים לרכב תומכים בטעינה מהירה, כבלים איכותיים, סוללות חירום ואביזרים משלימים

לחנות של Aunky ב-AliExpress